Talbo Industriservice AB
/

Svets & Smide

 

GDPR - POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Denna policy omfattar Talbo Industriservice AB, Teknikvägen 5, 444 95 Ödsmål. Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Patricia Andersson med telefon 0705-573167.

Talbo Industriservice AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.  

Talbo Industriservice AB använder våra kunders och leverantörers namn, organisationsnummer/personnummer, adresser, e-post, telefonnummer och bilder som vi registrerar i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt av oss samt för uppföljning av försäljning, produktutveckling och marknadsföring. Vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet personer som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för dig som kund till Talbo Industriservice AB.

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Giltig fr.o.m. 2018-05-25

 

Cookies

Den här Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. Talbo Industriservice AB använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.